Theaterschoolfestival
Amsterdam

The House We Have Built


  • De Brakke Grond, Grote Zaal

    -

    The House We Have Built (EN), Simone Basani, KASK Drama, Gent - woensdag 19 juni

The House We Have Built gaat over archeologie van geweld. De performance bekijkt de geluiden en beelden van geweld die het beeld dat we hebben van onze steden – hun private, publieke en “affectieve” architectuur – beinvloedt, vanuit een transhistorisch oogpunt.

Een reeks gedachten, neergeschreven door een Italiaanse soldaat na zijn terugkeer uit de koloniale oorlog in Libië, heeft Simone Basani geinspireerd om zijn eigen band met onrustige herinneringen het hoofd te bieden. Van hieruit onderzoekt hij hoe figuren van geweld collectief worden herdacht en doorgegeven.

Simone Basani is een kunstenar, schrijver en performer. De laatste jaren heeft hij gewerkt aan collectieve performances, met speciale focus op processen van geheugen en representatie van rouw. Zijn projecten werden getoond in Palazzo Fortuny – Venetië, Villa Empain – Brussel, Laznia CCA – Gdansk en anderen.

English
The House We Have Built is about archeology of violence. The performance takes a trans-historical perspective on those sounds and images of violence that affect the perception we have of our cities, their private, public, affective architectures.

A series of thoughts, written down by an Italian soldier after his return from the colonial war in Libya, has inspired Simone Basani to face his own relationship to troubled memories. From here he starts looking into how figures of violence are collectively recalled and transmitted.

Simone Basani is an artist, writer, and performer. In the latest years he has been creating, through his collaborative practice, collective performances, especially focused on remembrance processes and representation of mourning. His works have been presented at Palazzo Fortuny – Venice, Villa Empain – Bruxelles, Łaznia CCA – Gdansk and others.

Credits

Van en met / Concept and performance  Simone Basani
Tekst / Text Simone Basani
met citaten van / quotes from Joyce Carol Oates, Donato Magro en Donato Dani
Kostuum / Costume designer Sebastian Van Canneyt
Geluid in samenwerking met / Sound in collaboration with Roger Fähndrich
Coaching Frederik Le Roy en David Weber-Krebs
Met dank aan / Thank you Alice Ciresola, Valentina Tiziani, Grégory Abels, Fabrice Delecluse, Bram Jespers, Loredana Manfro, Jan Steen, Frank Cools, Bart Wouters, David Helbich, Heike Langsdorf, Laura Andriessen en studenten Master KASK Drama.