Theaterschoolfestival
Amsterdam

Some things last a long time


  • De Brakke Grond, Rode Zaal

    -

    Some Things Last a Long Time, Nathan Ooms, KASK Drama, Gent - donderdag 20 juni

Deze voorstelling is Engels gesproken.
This performance is English spoken. For the English text, see below.

Voor Some Things Last A Long Time onderzochten Franziska Jäger en Nathan Ooms wat het betekent om met het menselijk lichaam als maat je tot abstracties te verhouden. Hierbij botsen ze telkens opnieuw tegen de grenzen van representatie.

Nathan en Franziska geloven in de voortdurende herontdekking van het theater als een plek waar er ‘getoverd’ wordt, waar het afwezige tot het aanwezige wordt gemaakt en omgekeerd. Ze vragen
zich af of het theater in het anticiperen en organiseren van het onverwachte en onmogelijke zijn bestaansreden vindt.

Op scène: twee figuren verschijnen aan de oppervlakte. Ze leven en zijn vol leven. Ze ondervinden het genot en de dreiging van een eindeloos opnieuw.
Hun gebaren suggereren een onophoudelijke voltrekking van een catastrofe.
Maurice Blanchot: “The disaster ruins everything, all the while leaving everything intact.”

English

For Some Things Last A Long Time Anna Franziska Jäger and Nathan Ooms explored what it means to relate to abstract phenomena by way of the body and, in doing this, they continuously encountered the limits of representation. They believe in the constant rediscovery of theatre as a place of ‘wizardry’, where the absent can be made present and vice versa.

They wonder if theatre find its raison d’être in the way it anticipates and organizes the unexpected and the seemingly impossible.

On stage: two figures appear on the surface. They are alive and lively. They explore the joy and doom of an endless again. Their gestures suggest the incessant completion of a disaster.
Maurice Blanchot: “The disaster ruins everything, all the while leaving everything intact.”

Credits

Creation and Performance Nathan Ooms and Anna Franziska Jäger
Text and Music Yves Tumor, E.E. Cummings, T.S. Eliot,…
Mentors Christine De Smedt, Frederik Le Roy
Image Anna Franziska Jäger
Many special thanks to Fabrice Delecluse, Grégory Abels, masterstudents of KASK Drama, Anton Jäger, De School van Gaasbeek, Kunstenwerkplaats Pianofabriek, De Grote Post, CAMPO, Rosas, Les Ballets C de la B, KASK Drama School of Arts

Nathan Ooms and Anna Franziska Jäger are both graduating students from KASK Drama, School of the Arts Ghent.