De Tien Geboden


In 1988 schreef Krzysztof Kieslowski de tiendelige filmreeks Dekalog. Tien korte verhalen, die elk verbonden zijn aan één van de tien geboden. Kieslowski toonde Poolse burgers die voor grote, morele dilemma’s staan. Verwikkeld in een strijd tussen de bekendste regels ooit geschreven en hun eigen intuïtie, proberen ze het juiste te doen. Maar wat is het juiste en wie bepaalt dat?

Begrijpen en vergeven

Tien Geboden is de tweede afstudeervoorstelling van Lynn Schutter. Voor haar bewerking koos ze vijf van de tien originele verhalen en werkte deze uit tot een eigenzinnige montage, waarin de personages keer op keer in wrange situaties terecht komen. Deze probeert ze zonder direct oordeel te benaderen, iets waar we volgens Schutter tegenwoordig moeite mee lijken te hebben. Kunnen we begrip opbrengen voor de keuzes die gemaakt worden zonder dit meteen als goed of fout te bestempelen? Kunnen we, zoals Kieslowski zelf ooit zei, begrijpen en daarmee vergeven?

2.   Gij zult de naam des Heren niet ijdel gebruiken
3.   Gedenk den sabbatdag, dat gij die heiligt
5.   Gij zult niet doden
6.   Gij zult niet echtbreken
8.   Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste

Credits

Spel: Reneé de Graaff, Hayo de Kruijf, Evalinde Lammers, Michael Muller, Lester van Olffen en Nora Ramakers
Regie: Lynn Schutter
Tekst: Krzysztof Kieslowski
Bewerking: Koen Tachelet
Herbewerking: Jip Vuik en Silke van Kamp
Dramaturgie: Silke van Kamp, Jip Vuik
Coaching: Bram Jansen
Kostuum: Marit Adriaanse
Scenografie ontwerp: Diederik Kreike
Lichtontwerp: Gert van Elderen en Edwin Mol
Muziek: Joël Mellenberg
Poster beeld: Diederik Kreike

Opleiding: Regie, Toneelacademie Maastricht

Met dank aan: Jolanda Spoel, Tom Blokdijk, Denis Meyer, David van der Wees, MAAS Podium voor theater en dans, De MBO Theaterschool Hofplein en Toneelacademie Maastricht