COINCIDE (expositie)


Anoek Oostermeijer (°1995) is theatermaker en kunstenaar.
Met de expositie COINCIDE studeert ze af aan de regieopleiding Maastricht.
Balancerend op de grens tussen fictie en werkelijkheid verweeft Anoek theater met beeldende kunst en het leven van alledag. Het centrale thema in haar werk is verbondenheid en de plek van het individu in het grotere geheel. Ze onderzoekt de wisselwerking tussen het verlangen om samen te vallen met datgene wat er zich binnen in je en buiten je afspeelt. Hierbij laat ze je de fysieke en mentale afstand ervaren die je tot jezelf, elkaar of je omgeving kan voelen.

Vaak bestaan haar installaties uit verkleiningen van de werkelijkheid; poëtische, filosofische en humoristische fragmenten.
Ook gebruikt Anoek ondertitels, om haar publiek richting te geven in hun associaties.
Zo geeft ze haar toeschouwers ruimte om te reflecteren op het intieme en persoonlijke, maar ook om hun positie in de wereld opnieuw te bekijken.

English
Anoek Oostermeijer (°1995) is a theatre maker and visual artist.
She graduates this year from the Toneelacademie Maastricht with an exhibition as her graduation piece: COINCIDE.
Balancing on the border between fiction and reality, Anoek finds ways to mesh together theatre, visual arts and everyday life. The central themes to her work are connection, and how the individual relates to a bigger whole. She investigates the interaction between the desire to marry one’s internal and external lives. In doing so she makes the physical and mental discrepancies to oneself, one another, or one’s surroundings, tangible.

Oftentimes her installations are reductions of reality; poetic, philosophic and humoristic fragments.
Anoek uses subtitles to direct her audience’s associations. By doing so, she offers her audience space to reflect on the intimate and personal, while reconsidering their place in the world.

Credits

Coaching Roos van Geffen
Fotografie / Photography Lieke Romeijn
Met dank aan / Thank you cad2reality, Jean-Paul Caelen, Thomas Claessens, Ritchie van Daal, Lars Henderiks, Rene Marechal, Luca Meisters, Peter Missotten, Mar Oostermeijer, Maria Oostermeijer, Eric Steenman

Event Timeslots