Theaterschoolfestival
Amsterdam

Breathing Piece


  • Frascati 4

    -

    Breathing Piece, Maarten Heijnens, Performance, Toneelacademie Maastricht - donderdag 20 juni

‘Een poging om vanuit de vormelijkheid van een emotie haar inhoud op te wekken.’

Breathing Piece kan worden beschreven als een performatieve installatie waarin een nieuwe overdrachtsvorm wordt voorgesteld.

De werking van emoties – binnen de kaders van het theater en de kaders van de muziek – worden op een ongebruikelijke en radicale manier benaderd, verbonden en blootgelegd.

Binnen deze performatieve installatie komen die twee werelden – in hun verschillen en overeenkomsten in de benadering van emotionaliteit – samen, en pogen daarmee elkaars emotionele pretenties ten opzichte van de toeschouwer/luisteraar op een radicale en vernieuwende wijze te versterken.

Calm down.
Take a deeeep breath, babe.
Everything will be fine.
I promise.
Don’t you worry.
It’s  allright,

(lange stilte)

okay?

Credits

Concept Anthony van Gog en Maarten Heijnens
Spel Anthony van Gog en Maarten Heijnens
Compositie Anthony van Gog en Maarten Heijnens
Dirigent Michael Rein
Met dank aan Iago Hermo en Marc Zwietink