Theaterschoolfestival
Amsterdam

ONLINE MAGAZINE ITS TIME TO TALK


Het contextprogramma ITS TIME TO TALK krijgt vorm in een online magazine.

Tijdens ITS 2020 ON TOUR gingen de afstudeerders zo vaak als mogelijk was met elkaar en het publiek in gesprek over de afstudeervoorstellingen in het programma. Daaruit ontstond een online magazine met de titel ITS TIME TO TALK. Een gestaag groeiend document over de verlangens, kracht en hoop van lichting 2020. Een aanzet om de onderlinge verbinding tussen de jonge theatermakers te versterken na hun afstuderen in het roerige jaar 2020.

Lees meer over het contextprogramma ITS TIME TO TALK.

tekening: Romy Moons