Theaterschoolfestival
Amsterdam

ITS Festival houdt op te bestaan

De afgelopen vier jaar opereerde het ITS Festival zonder structurele financiering, maar met goede moed en verschillende bijdragen van projectfinanciers en een extra bijdrage van de theaterscholen. Het doel was om na vier jaar op projectbasis te werken weer een meerjarige financiering te realiseren. Deze financiering is er helaas (wederom) niet voor het ITS Festival gekomen. De scholen en het bestuur van het ITS Festival hebben daarom in gezamenlijkheid besloten dat het ITS Festival zoals dat bestond helaas niet meer georganiseerd kan worden.

De afgelopen vier jaar is in het ITS Festival ‘competitie’ ingeruild voor ‘ontmoeting’. Naast het presenteren van werk kwam de onderlinge ontmoeting tussen studenten is steeds centraler te staan. Ook studenten zelf gaven steeds vaker aan in generaties te willen denken en niet per sé meer in disciplines of opleidingen.

Het ITS gelooft in de noodzaak van deze ontmoeting en juicht nieuwe initiatieven tot uitwisseling en ontmoeting tussen opleidingen toe. Daarom heeft zij haar kennis en netwerk ter beschikking gesteld aan het kersverse netwerk ENT. De nieuwe netwerkorganisatie Ensemble van Nieuwe Theaterwerkers (ENT) heeft aangegeven daar graag gebruik van te willen maken. ENT is een netwerk van en voor theaterstudenten en pas afgestudeerden: de nieuwe theaterwerkers, en is voortgekomen uit Platform Aanvang! In een door ENT georganiseerde serie ontmoetingen in het land zullen zij focussen op elkaar ontmoeten, uitwisseling en van elkaar leren. Door het doorbreken van de grenzen tussen de opleidingen zullen zij ook meer onderlinge solidariteit bewerkstelligen. Een nood die in de Coronacrisis extra groot is geworden.

Sebbe Poll namens ENT: “Wij willen als nieuwe theaterwerkers elkaar het gevoel geven dat er vanaf moment één een hele lichting naast ons staat, en vele ons voorgingen, die allemaal verbonden zijn in eenzelfde zoektocht. Wij willen een plek creëren waar we samen leren en spreken over kunst, het werkveld en de wereld waar wij onderdeel van uitmaken. De plek waar dit kan bestaat nog niet. Het Ensemble van Nieuwe Theaterwerkers gaat die plek worden.”

ENT wordt door de scholen ondersteund in hun zoektocht naar een nieuwe vorm van generatiedenken. Zij nemen daarbij een deel van het gedachtegoed en het netwerk van het ITS Festival over, maar gaan uitdrukkelijk geen nieuwe editie van het festival organiseren. Meer info: hwww.ensemblenieuwetheaterwerkers.nl/