Theaterschoolfestival
Amsterdam

ANBI

Stichting ITS Festival is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogende Instelling en Culturele Instelling. Dat betekent dat extra belastingvoordeel mogelijk is voor donaties aan ITS Festival.

Per 1 januari 2014 is het verplicht voor ANBI instelling om de volgende gegevens over de organisatie te publiceren:

Gegevens Stichting:
Stichting ITS Festival

postadres:
Tolhuisweg 2
1031 CL Amsterdam
06 43 23 15 14
info[at]itsfestival.com

RSIN/Fiscaal Nummer: 008619530
SBI-code: 9002

Doelstelling
Het organiseren van het jaarlijks terugkerend festival van Internationale Theaterscholen in Amsterdam of in andere steden in Europa voor jonge theatermakers en andere makers van podiumkunsten.

Beleidsplan
Het ITs Festival draait om afstuderende theaterstudenten. Elke theaterstudent is anders en toch ook hetzelfde: zij concentreerden zich tijdens hun opleiding op het ontkiemen van hun kunstenaarschap. Met hun afstuderen treden ze naar buiten toe. Zij starten dialogen met verschillende ‘gesprekspartners’. Ten eerste met elkaar. Er wordt een generatie gevormd, misschien zelfs het begin van een artistieke school. Ten tweede met toeschouwers. Hun werk geeft zich bloot aan een publiek dat zijn blik eraan kan scherpen. Ten derde met de professionals. De studenten worden van leerling een vakbroeder en bouwen hun eigen netwerk op. Ten vierde met internationale collega’s. Ontmoetingen met andere tradities en esthetieken breken je wereld open en laten je zien wat voor kunstenaar je bent. De missie van het ITs Festival is het faciliteren van de prille dialogen van de afstuderende theaterstudenten. De studenten zijn de inhoud, het festival het medium.

De volgende zaken met betrekking tot het (financiële) beleid zijn vastgelegd in de oprichtingsakte van de stichting:

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door schenkingen, erfstellingen en legaten; rentie; bijdragen van derden en andere inkomsten. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. De vereffening geschiedt door het bestuur. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur wordt gevormd door

  • Hester Keesmaat
  • John de Weerd
  • Ernst Braches
  • Marcelle Kuiper

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden of de gemaakte onkosten voor hun bestuurstaken. De hoogte van de vergoeding voor directeuren wordt vastgesteld door het bestuur. Hiervoor wordt de CAO Theater als richtlijn gehanteerd. Ook voor overige projectmedewerkers geldt deze CAO als richtlijn.

Downloads:

JAARVERSLAG_ITS_2019